Moskova’nın insanın yüzünü bıçak gibi kesen sert soğuğunda yaşlı, uzun sakallı bir adam kapıyı usulca çekip kendini sokağa atar. Evde on çocuğunu ve karısını bırakarak, eski püskü parkasının