Romancı, gazeteci, anlatıbilimci, göstergebilimci, düşünür, Orta Çağ tutkunu, popüler kültür gözlemcisi… Çağımız düşün, kültür ve edebiyat dünyasının tartışmasız değerlerinden Umberto Eco, 2016’da aramızdan ayrılırken ardında değerli bir külliyat